BodyTalk Sessions:
via beeldbellen
of pop-up praktijk, wanneer ik weer in NL ben.

BodyTalk CN Fundamentals  Eugenie Penders 01Behandeling is: € 88,-
Duur: ca. 45 à 50 min. Ik neem een uur voor je de tijd.
 
Via Beeld-Bellen bied ik (naast de reguliere) ook sessies aan van 20 a 25 min. voor € 44,- en neem een half uur voor je de tijd.
De intake is inclusief eerste consult.
 
Mijn fysieke praktijk is gestopt omdat we ons huis verkocht hebben. Samen met mijn man ben ik een nomaden bestaan aan het uitproberen voor onbepaalde tijd.
Echter blijf ik sessies geven via
(beeld)bellen en
remote/op afstand
of bij je thuis.
In de tijd dat ik tijdelijk steeds terug ben in Nederland zal ik een pop-up praktijk creeren.
Voor mindervalide en voor meerdere sessies achterelkaar binnen een gezin, kan ik bij jullie thuis de behandelingen komen geven.
 
Voor deze ambulante BodyTalk behandelingen op locatie/huisbezoek, reken ik €0,19 extra per km. Doorgaans berekend vanaf Broek in Waterland. Neem hierover gerust contact op.
 

Vergoeding:

Ik ben aangesloten bij het CAT vergoedbaar.    CAT-vergoedbaar heeft de zorgverzekeraars op de hoogte gesteld dat alle vergoedbare CAT-therapeuten eenvoudig te herkennen zijn aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo. Zie op mijn site en factuur. Deze therapeuten zijn door CAT-vergoedbaar erkend en aangemeld bij Vektis en worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket van de volgende zorgverzekeraars, zie:
CAT vergoedbaar (zie blok nr 8 ;  Zorgverzekeraars!) of
CAT vergoedbaar therapeut Bij Behandelvormen (CAT-prestatiecodelijst) valt het BodyTalksysteem onder: 
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie en
24005
Overige natuurgeneeskunde.
 

Hoe werkt een BodyTalk sessie?

Je ligt op mijn behandeltafel of bij jouw thuis op mijn meegebrachte draagbare behandeltafel, of op je eigen bank/bed, gewoon met je kleren aan. Je hoeft verder niks mee te brengen.

Door middel van een spiercheck geeft jouw lichaam en innerlijke wijsheid aan waar-(door) de communicatie in je lijf en/of leven verstoord is.

De non-invasieve milde BodyTalk technieken brengen jouw weer terug in jouw meest natuurlijke balans.

Het zachtjes tappen (kloppen) op het hoofd, hart en onderbuik, veroorzaken staande golven; trillingen, die op atomair (elektronen) niveau voor veranderingen zorgen, waardoor hetgeen in de sessie op komt, kan veranderen. De communicatie wordt hersteld en lichaam, geest en ziel(passie) beginnen weer zichzelf te helen. Net als een wondje zichzelf weer heelt of sneller heelt.

Hersenen voeren alle veranderingen door= Enter. Het hart slaat de veranderingen op zodat ze (langer) blijvend zijn= Save. Je onderbuik zorgt ervoor dat vanuit die verandering ook weer gezonde beslissingen/acties voortvloeien. Leven en gezonde stappen zetten vanuit je intuïtie en gevoel.

Doorgaans heb je 3 tot 10 sessies nodig. Of (zoals vele cliënten en iedere BodyTalker zelf erg graag doen;) eens in de paar maanden een ‘onderhoud-sessie.’

Annulering.
a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht. Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: website GAT
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: GAT-beroepscode

Vraag een BodyTalk behandeling aan

 

Behandeling
Bezig met versturen

Lees hier de testimonials van mensen die je voorgingen.