Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Zie: CAT; Alternatieve therapie vormen en hun prestatie codes

Over het algemeen werken CAT-therapeuten eclectisch en holistisch: zij gebruiken meerdere behandelvormen door elkaar tijdens sessies en zien het menselijk lichaam als 1 geheel in plaats van 1 lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Een ander holistisch kenmerk voor de behandelwijze van CAT-therapeuten is dat zij geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar zien, maar als verbonden aan elkaar. Vandaar dat bepaalde prestatie codes die deze holistische kenmerken hebben vaak gebruikt worden door CAT-therapeuten.

Het BodyTalksysteem is ‘Healthcare designed by your body.’Een integrale gezondheidszorg; een WholeHealthCare: een wijze van communiceren met de gehele persoon en diens hele (levens)verhaal, binnen de gehele context van hun leven, om zo de gezondheid te verbeteren op een natuurlijke manier.